ALPEN TOUR

 Biuro Turystyczne

 

 

 

 

Ubezpieczenie Bezpieczne Podróże SIGNAL IDUNA

Każde  ubezpieczenie zawiera w sobie ubezpieczenie kosztów leczenia, assistance, NNW, pomoc i ochronę prawną oraz niezawodną pomoc w ramach assistance medycznego 24/7.

 

 

Koszty leczenia i transportu

od 10 000 do 100 000 EUR

NNW

od 15 000 do 100 000 PLN

Bagaż

od 1 000 do  5 000 PLN

Sprzęt sportowy

od 1 000 do  5 000 PLN

Odpowiedzialność cywilna

od 30 000 do 100 000 EUR

Assistance

standard lub super

Do każdego pakietu można dokupić rozszerzenie:

 • ubezpieczenie uprawiania sportów zimowych, wysokiego ryzyka, wyczynowych lub ekstremalnych,
 • ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych i nowotworowych,
 • ubezpieczenie wykonywania pracy fizycznej za granicą.

Dla wszystkich osób poniżej 25 roku życia oraz dla grup (co najmniej 10 osób) - 20% zniżki dla każdego wariantu ubezpieczenia Bezpieczne Podróże!

Więcej na temat zakresu ubezpieczenia Bezpieczne Podróże dowiesz się z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże. 

Choroby przewlekłe

100% gwarancja pokrycia kosztów spowodowanych zaostrzeniem się choroby przewlekłej lub nowotworowej.

Następstwo choroby przewlekłej/nowotworowej - powstałe w sposób nagły, po przekroczeniu granicy kraju stałego miejsca zamieszkania, nasilenie (zaostrzenie) choroby przewlekłej/nowotworowej o ostrym przebiegu, wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży

Uwaga! Ciąża nie jest chorobą przewlekłą. Każdy pakiet ubezpieczeń Signal Iduna zapewnia Paniom ochronę w ciąży, jedynie z wyłączeniem kosztów porodu, który nastąpił po 32 tygodniu ciąży.

Sporty ekstremalne

Niezawodna pomoc podczas ryzykownych wypraw i ekspedycji.

Ubezpieczenie podczas uprawiania sportów ekstremalnych dedykowane jest dla osób planujących odważne wyprawy w ryzykowne miejsca lub uprawianie niebezpiecznych dyscyplin sportowych wymagających ponadprzeciętnych umiejętności i odwagi oraz uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi i przyrodniczymi (m.in. strefa podbiegunowa, bieguny, busz, dżungla, tereny lodowcowe, pustynia).

Opłacenie dodatkowej składki za ubezpieczenie uprawiania sportów ekstremalnych gwarantuje pokrycie kosztów leczenia, assistance oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku szkód powstałych jako następstwo uprawiania między innymi takich sportów jak:

·         skoki ze spadochronem,

·         paralotniarstwo, szybownictwo, baloniarstwo, pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych,

·         wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa,

·         trekking powyżej 350 m n.p.m.,

·         skoki narciarskie, sporty zimowe uprawiane poza wyznaczonymi szlakami.

Sporty wyczynowe

Ubezpieczenie podczas wyjazdów, obozów i imprez sportowych.

Opłacenie dodatkowej składki za ubezpieczenie wyczynowego uprawiania sportów gwarantuje pokrycie kosztów leczenia, assistance oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku szkód powstałych w dyscyplinach sportowych uprawianych:

a)       w ramach sekcji lub klubów sportowych z jednoczesnym uczestniczeniem w zawodach lub treningach przygotowujących do zawodów,

b)       w odniesieniu do osób uprawiających sporty indywidualne – przez osoby biorące udział w rozgrywkach o charakterze profesjonalnym, ogólnokrajowym lub międzynarodowym, organizowanych przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy,

c)       w odniesieniu do gier sportowych – przez osoby będące członkami klubów biorących udział w rozgrywkach o charakterze profesjonalnym, ogólnokrajowym lub międzynarodowym, organizowanych przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy,

d)       przez osoby uprawnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej do otrzymywania w związku z uprawianym sportem wynagrodzenia w dowolnej formie, w tym także stypendium lub zwrotu kosztów.


 Sporty wysokiego ryzyka

 

Zapewnij sobie kompleksową ochronę podczas aktywnych wakacji.

Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o uprawianie sportów wysokiego ryzyka zwiększa odpowiedzialność Signal Iduna w zakresie kosztów leczenia, assistance oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków o szkody powstałe wskutek uprawiania m.in.:

 • jazdy konnej,
 • paintballu,
 • freedivingu, nurkowania wrakowego i jaskiniowego oraz z użyciem akwalungu,
 • raftingu lub innych sportów uprawianych na rzekach górskich,
 • żeglarstwa,
 • sztuk walki i sportów obronnych.

Praca fizyczna

Wybierasz się w podróż służbową lub delegację? Może masz w planach wakacyjną pracę za granicą? Rozszerz ochronę ubezpieczeniową o wykonywanie pracy fizycznej, aby w pełni skoncentrować się na nowym wyzwaniu!

Signal Iduna oferuje rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej dla osób planujących pracować fizycznie za granicą:

 1. Praca fizyczna rozumiana jest jako czynności podejmowane w celach zarobkowych i niezarobkowych, jak również w ramach szkoleń praktycznych, zawodowych czy wolontariatu i praktyk, które:

a)       opierają się głównie na sile mięśni i umiejętnościach praktycznych,

b)       wymagają użycia niebezpiecznych narzędzi czy substancji chemicznych,

c)       noszą znamiona prac spawalniczych, na platformach wiertniczych, prac przy urządzeniach elektrycznych wysokiego napięcia, prac na wysokościach, prac remontowo-budowalnych,

d)       noszą znamiona pracy w transporcie, w rolnictwie, pod ziemią,  hutnictwie, stoczniach, prace związane ze ścinką i obróbką drewna, prace w usługach gastronomicznych.

Uwaga – praktyki szkolne i studenckie nie mające znamion pracy fizycznej, takie jak praktyki w recepcji, w hotelu, praktyki na uczelni – nie wymagają zwyżki!!

Ubezpieczenia roczne

Roczna polisa Bezpieczne Podróże Business jest idealnym rozwiązaniem na częste podróże!

Wyjeżdżasz ile chcesz i dokąd chcesz płacąc jedną składkę w ciągu roku! Nie ograniczamy ilości wyjazdów! Ubezpieczenie można kupić w dwóch zakresach terytorialnych – świat oraz Europa (w tym cała Rosja oraz Basen Morza Śródziemnego)!

 • idealne dla osób często udających się w podróże zagraniczne w celach prywatnych oraz w ramach delegacji służbowych niezwiązanych z wykonywaniem pracy fizycznej,
 • nieograniczona liczba ubezpieczonych podróży w ciągu roku (maksymalna długość każdej z podróży to 60 dni),
 • całoroczny okres ochrony,
 • praca kierowcy zawodowego nie wymaga zwyżki za pracę fizyczną!

 

Koszty rezygnacji z podróży

Spokój zagwarantowany również przed podróżą, czyli ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży. Uchroni Cię ono przed poniesieniem kosztów związanych z niespodziewanym anulowaniem wyjazdu.

Jeżeli z przyczyn losowych nie możesz wybrać się w zaplanowaną podróż, Signal Iduna zwróci Ci poniesione w związku z odwołaniem wyjazdu koszty.

Wykupując polisę możesz zarówno ubezpieczyć zakupione przez biuro podróży wakacje (imprezę turystyczną), samemu zorganizowany wypoczynek (np.: bilet samolotowy + apartament), lub też pojedyncze składniki wyjazdu (np.: sam bilet na transport lub samą rezerwację pokoju w hotelu).

Dostępne warianty ubezpieczenia:

KIT 100%

 

ubezpieczenie kosztów rezygnacji ze 100% zwrotem

ubezpieczenie kosztów rezygnacji ze 100% zwrotem

(można rozszerzyć zakres o następstwa chorób przewlekłych i nowotworowych)

 

Suma ubezpieczenia

Przedmiot ubezpieczenia

max 17 000 PLN

Impreza turystyczna

max 10 000 PLN

Bilet lotniczy, autokarowy, promowy

max 3 000 PLN

Apartament, hotel

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży można wykupić:

 • w dniu rezerwacji wycieczki/ biletu/ hotelu/ jeżeli do wyjazdu pozostało mniej niż 30 dni,
 • do 5 dni od rezerwacji wycieczki/ biletu/ hotelu/ jeżeli do wyjazdu pozostało więcej niż 30 dni.

 Powody rezygnacji objęte ubezpieczeniem Signal Iduna to:

STANDARD:

 • śmierć, nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie,
 • spowodowana zdarzeniem losowym lub przestępstwem szkoda w mieniu,
 • kradzież samochodu
 • zwolnienie z pracy,
 • wyznaczenie daty rozpoczęcia stosunku pracy na czas planowanego wyjazdu, dla wcześniej bezrobotnego,
 • kradzież dokumentów,
 • uczestnictwo w procedurze pobierania szpiku kostnego.

SUPER (standard + dodatkowo):

 • wypadek komunikacyjny,
 • wypowiedzenie umowy o pracę,
 • wyznaczenie daty rozpoczęcia pracy,
 • otrzymanie wezwania do stawiennictwa w sadzie.

Więcej na temat ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży przeczytaj w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej.

 

 
   

 

 
 
 Strona główna

 

 LATO
 ZIMA
 

 Warto wiedzieć

 Dojazd

 Ubezpieczenie

 Przed podróżą

 Konsulaty

 Narty i białe szaleństwo

 Inne informacje

 
 

 

 

 

 

 

 

A&O HOTELS and HOSTELS  

 

   

 

080611 234x60_pl Image Banner 234 x 60 

GIF Generic 120x60  

 

 

 
 
 
 
 © Alpentour