Klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych osobowych jest ALPEN TOUR Biuro Turystyczne z siedzibą w Warszawie przy ul. Zabłocińskiej 6/32. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „Ustawa”) i najpóźniej od dnia 25 maja 2018 r. będzie odbywało się            z poszanowaniem przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – dalej „RODO” (rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, które zastąpią obecnie obowiązujące przepisy.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usługi przez okres obowiązywania umowy i okres przedawnienia roszczeń oraz w celach marketingowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług
turystycznych oraz usług związanych z organizacją przewodnictwa i pilotażu. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego. Nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Dane kontaktowe do Administratora Danych ALPEN TOUR Biuro Turystyczne,
ul. Zabłocińska 6/32, 01-697 Warszawa.

 

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:

  • kontakt e-mailowy pod adresem: info@alpentour.pl
  • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres powyżej wskazany

Dane niezbędne do realizacji umowy:

  • imię i nazwisko
  • adres mailowy
  • nr telefonu
  • adres zamieszkania lub firmowy w
  • celu wystawienia faktury

 

Przewodnik po Warszawie – Guide

Po polsku

magyar nyelven

auf deutsch

na hrvatskom jeziku

na srpskom jeziku